Bastila 2022: Budovanie celosvetového hnutia proti „korónskej tyranii“

Ilustračné foto: Pixabay

Nasledujúci text je kapitolou XIV e-knihy Michela Chossudovského

Celosvetová koronakríza 2020 – 2022: Zničenie občianskej spoločnosti, konštruovaná hospodárska depresia, globálny štátny prevrat a „veľký reset“

K útoku na Bastilu došlo v Paríži popoludní 14. júla 1789. Bastila bola stredoveká zbrojnica, pevnosť a politické väzenie. Bol symbolom kráľovskej autority za vlády kráľa Ľudovíta XVI. 

Francúzska monarchia bola povinná akceptovať autoritu novovyhláseného  Národného zhromaždenia  tiež podporovať základné práva obsiahnuté v „ Deklarácii práv človeka a občana“ sformulovanej začiatkom augusta 1789.   

O viac ako 230 rokov neskôr sú tieto základné práva ( Liberté, Égalité, Fraternité ) teraz porušované skorumpovanými vládami na celom svete v mene totalitného a iluzívneho finančného zriadenia.

Bastila 2022

Bastila 2022 sa netýka len obnovy týchto základných práv. Snaží sa zvrátiť a znemožniť zločineckú agendu COVID-19, ktorá v priebehu viac ako dvoch rokov spustila celosvetový ekonomický, sociálny a politický chaos v 193 členských štátoch Organizácie Spojených národov, spojený s bankrotmi, nezamestnanosťou, masovou chudobou a zúfalstvom. Hladomory boli hlásené vo viac ako 25 krajinách.

Počnúc novembrom 2020 viedla experimentálna mRNA vakcína spustená našimi vládami (údajne s cieľom bojovať proti šíreniu vírusu) k  vzostupnému celosvetovému trendu úmrtí a zranení súvisiacich s očkovaním.  Je to vražedná vakcína. Je to zločin proti ľudskosti.

Bastila 2022 nie je úzko definované „protestné“ hnutie.

Nesnažíme sa rokovať so skorumpovanými vládnymi úradníkmi. Spochybňujeme ich legitimitu. Sú to klamári.

Naším zámerom je konfrontovať mocných aktérov, ktorí stoja za týmto zločineckým úsilím, ktoré doslova ničí životy ľudí na celom svete a zároveň vytvára rozdiely v spoločnosti.

Dopady na duševné zdravie na skupiny obyvateľstva na celom svete sú zničujúce.

K podkopávaniu a destabilizácii prispeli aj početné blokády zdokumentované v predchádzajúcich kapitolách (pracovná sila zostaňte doma), kampane strachu, politické mandáty COVID-19 uvalené na 193 členských štátov Organizácie Spojených národov :

  1. Samotná štruktúra občianskej spoločnosti a jej inštitúcií  vrátane vzdelávania, kultúry a umenia, spoločenských stretnutí, športu, zábavy atď.
  2. Všetky činnosti verejného sektora vrátane fyzickej a sociálnej infraštruktúry, sociálnych služieb, presadzovania práva atď.
  3. Všetky hlavné aktivity súkromného sektora, ktoré charakterizujú národné, regionálne a miestne ekonomiky, vrátane malých, stredných a veľkých podnikov, rodinných fariem, priemyslu, veľkoobchodu a maloobchodu, ekonomiky mestských služieb, dopravných spoločností, leteckých spoločností, hotelových reťazcov atď.
  4. Štruktúry globálnej ekonomiky zahŕňajúce medzinárodný obchod s komoditami, investície, dovozné a vývozné vzťahy medzi krajinami atď.  Celá krajina globálnej ekonomiky bola poprehadzovaná.

Na druhej strane sa rozvinul proces obohacovania sa elitných miliardárov  spolu s prehlbovaním sociálnych nerovností.

Obrovské dlhy, ktoré má národný štát v dôsledku korupcie, ako aj fiškálneho kolapsu, prudko vzrástli. Národné vlády sú čoraz viac vo zvieracej kazajke pod náporom mocných veriteľských inštitúcií. Hnacou silou sú narastajúce dlhy na všetkých úrovniach spoločnosti.

Vytvorenie masového hnutia 

V stávke je vytvorenie  masového hnutia (na národnej i celosvetovej úrovni) , ktoré spochybňuje legitimitu a autoritu architektov tohto zákerného projektu, ktorý vo všeobecnosti vychádza z:

Veľkých peňazí, Big Pharma, konglomerátov informačných technológií, bezpečnostných zariadení, spravodajstva, vojenského priemyselného komplexu, veľkej energetiky, korporátnych médií.

Je iróniou, že architekti „pandémie“ COVID-19 sa teraz aktívne podieľajú na formulovaní „riešenia“.

Veľký reset  Svetového ekonomického fóra spočíva v zavedení celosvetového totalitného režimu. Uvažuje sa o systéme „globálneho riadenia“ (pozri kapitolu XIII).

Predpokladá sa, že viac ako 190 členských štátov OSN bude oslabených a podkopaných. Sú v zovretí najvážnejšej dlhovej krízy vo svetovej histórii.

V rámci Veľkého resetu majú byť inštitúcie parlamentnej demokracie a sociálneho štátu nahradené nevoleným „partnerstvom verejného a súkromného sektora“, ktorému dominujú vyššie vrstvy finančného establishmentu.

Obnovenie skutočnej demokracie

Budeme hľadať všetky cesty mierovými prostriedkami, aby sme znemožnili a podkopali tento totalitný projekt vrátane dialógu s verejnými a súkromnými inštitúciami a v rámci nich, predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní, príslušníkmi armády a súdnictva.

To, čo je potrebné, je rozbiť štruktúry korupcie, hierarchie a zneužívania autorít , konkrétne presadzovať to, čo by sa dalo opísať ako:

„demokratizácia rozhodovania v našich inštitúciách“.

Umenie podvodu

Musíme však pochopiť obmedzenia vedenia účinných súdnych konaní proti národným vládam. Sudcovia sú často pod nátlakom, sú ohrozovaní a skorumpovaní, v spojení s dominantnými finančnými záujmami a politikmi.

Navyše, keďže tento zákerný projekt presadzujú národné vlády na celom svete, Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý je oficiálne „nezávislý“ vo vzťahu k Bezpečnostnej rade OSN, má dlhoročné skúsenosti s obchádzaním vojnových zločinov medzi USA a NATO. ICC ovládajú tie isté finančné elity, ktoré kontrolujú vlády.

Musíme tiež pochopiť zložitosť tohto starostlivo navrhnutého a koordinovaného totalitného projektu, konkrétne úlohu rôznych podvodných finančných inštitúcií, korporátnych poradenských a lobistických skupín, konzultantov, „vedeckých poradcov“ atď., ktorí vystupujú ako sprostredkovatelia v mene Big Pharma a finančných elity.

V štruktúrach autority existuje hierarchia. Tento zložitý a zložitý rozhodovací proces sa používa na kooptovanie, podplácanie a manipuláciu vládnych úradníkov . Takmer identické politické mandáty (vychádzajúce z vyššej autority ) sa implementujú súčasne v mnohých krajinách, čo si vyžaduje aktívnu koordináciu.

Tie isté silné lobistické firmy konajú v rovnakom čase v rôznych krajinách (napr. v Severnej Amerike a Európskej únii).

Legitimita politikov a ich mocných sponzorov veľkých peňazí musí byť spochybnená, vrátane opatrení policajného štátu prijatých na vynútenie zavedenia digitálneho očkovacieho pasu , ako aj nosenia rúška, sociálneho dištancovania atď.

Aké sú naše priority? Proti  propagande 

Viac ako 7 miliárd ľudí na celom svete je priamo alebo nepriamo ovplyvnených koronakrízou. Niekoľko miliárd ľudí už bolo očkovaných „neschválenou“ experimentálnou mRNA „vakcínou“, čo viedlo k celosvetovej vlne úmrtnosti a chorobnosti.

Zatiaľ čo túto tendenciu potvrdzujú oficiálne údaje týkajúce sa úmrtí a nežiaducich udalostí súvisiacich s očkovaním, hlavné médiá a vlády sú v stave popierania.

Ničivé zdravotné dopady vakcíny proti COVID-19 sú len zriedkavo známe. Je to tá istá fráza (ktorá je úplná lož) opakovaná do nevoľnosti: „vírus je oveľa nebezpečnejší ako vakcína“.

„V skutočnosti máme viac bezpečnostných údajov o vakcíne ako o víruse a už teraz vidíme, že vírus je oveľa nebezpečnejší ako vakcína. Intercare )

Doktor Alan Schroeder si myslí, že je veľmi prirodzené, že sa rodičia obávajú, ale povedal, že pre dospievajúcich je vírus nebezpečnejší ako vakcína. NBC )

Lekári si to u detí všímajú, no podstatou zostáva, že vírus je oveľa nebezpečnejší ako vakcína.

„Mutácie v omikrónovom variante z neho robia [vírus] plodnejším, nebezpečnejším a nepolapiteľnejším “… atď.

Tento propagandistický konsenzus treba prelomiť. Pokiaľ ide o vakcínu, prvým krokom je informovanie ľudí v celej krajine o údajoch o úmrtiach a nežiaducich udalostiach.

Kríza COVID, ktorá začala v januári 2020, nemá vo svetovej histórii obdobu. Propaganda v Norimbergu je zločin . (Pozri kapitolu XII).

Rozhodujúca je demontáž propagandistického aparátu. Protipropaganda hrá kľúčovú úlohu pri odhaľovaní lží používaných na ospravedlnenie politických mandátov.

Bez pretrvávajúcich mediálnych dezinformácií oficiálny príbeh COVID padá.

V prvom rade musíme rázne napadnúť mainstreamové médiá bez toho, aby sme sa konkrétne zamerali na mainstreamových novinárov, ktorí dostali pokyn, aby sa riadili oficiálnym naratívom. V tejto súvislosti by sme mali uprednostňovať dialóg s jednotlivými (nezávislými) novinármi.

Musíme zabezpečiť, aby ľudia na celom svete pochopili históriu a ničivé dôsledky krízy COVID podporené vedeckými koncepciami, analýzami, svedectvami a údajmi. Toto úsilie si bude vyžadovať paralelný proces na najnižšej úrovni, senzibilizáciu spoluobčanov a nadviazanie dialógu o povahe údajnej pandémie, mRNA vakcíne, RT-PCR teste, ako aj o ničivých ekonomických a sociálnych dôsledkoch blokád.

Hoci musíme ukončiť kampaň strachu, musíme predsa informovať našich spoluobčanov o nebezpečenstvách mRNA vakcíny, ako aj o vykonštruovanom chaose tejto totalitnej agendy „globálneho vládnutia“ v samotných štruktúrach občianskej spoločnosti.

„ Kampaň strachu“  má byť nahradená „ informáciami, konceptmi, analýzami a údajmi“ , ako aj „ stratégiami“  na konfrontáciu Big Pharma, skorumpovaných úradníkov vo vysokých funkciách, ako aj ich sponzorov Big Money.

Musíme tiež zabezpečiť vedenie dialógu a diskusie na najnižšej úrovni spoločnosti.

Skoncovanie s „vražednou vakcínou“

Našou prvou úlohou je okamžite zastaviť a zrušiť takzvanú „vakcínu“ COVID-19, ktorá spustila vlnu úmrtnosti a chorobnosti na celom svete.Podľa Dr. Thomasa Bindera :  Génové injekcie nie sú bezpečné. Krátkodobo môžu spôsobiť anafylaktické reakcie, tromboembolizmus, trombocytopéniu, diseminovanú intravaskulárnu koaguláciu a myokarditídu.

V strednodobom horizonte je možná imunosupresia a zosilnenie závislé od protilátok, ADE.

A z dlhodobého hľadiska sú možné autoimunitné ochorenia, rakovina a neplodnosť, riziká, ktoré zatiaľ nie sú vylúčené.“

Podľa organizácie Doctors for COVID Ethics v EÚ, Spojenom kráľovstve a USA údaje zostavené v tabuľke EudraVigilance, MHRA (Spojené kráľovstvo) a VAERS (USA):

„teraz zaznamenali oveľa viac úmrtí a zranení v dôsledku zavedenia „vakcíny“ COVID-19 ako zo všetkých predchádzajúcich vakcín dohromady od začiatku záznamov“

Pokiaľ ide o „vakcínu“ mRNA, hlavné médiá NEPOTVRDLI katastrofálny počet úmrtí súvisiacich s injekciou, napriek tomu, že oficiálne údaje sú verejne dostupné.

„Signál poškodenia je teraz nesporne ohromujúci a v súlade so všeobecne uznávanými etickými štandardmi pre klinické skúšky požadujeme, aby bol program „očkovania“ proti COVID-19 okamžite na celom svete zastavený.

Pokračovanie programu s plným vedomím prebiehajúceho vážneho ublíženia na zdraví a smrti dospelých aj detí predstavuje zločiny proti ľudskosti/genocídu, za ktoré budú tí, ktorí sú uznaní ako zodpovední alebo spolupáchatelia, v konečnom dôsledku braní na osobnú zodpovednosť.

„Dôverná správa“ spoločnosti Pfizer

Stojí za zmienku, že dôverná správa spoločnosti Pfizer vydaná ako súčasť postupu slobody informácií (FOI) poskytuje údaje o úmrtiach a nežiaducich udalostiach zaznamenaných spoločnosťou Pfizer od začiatku projektu vakcíny v decembri 2020 do konca februára 2021, konkrétne veľmi krátke obdobie (najviac dva a pol mesiaca):  

V skrútenej irónii údaje odhalené v tejto „správe zasvätených osôb“ vyvracajú oficiálny príbeh o vakcíne, ktorý šíria vlády a WHO. Potvrdzuje tiež analýzu mnohých lekárov a vedcov, ktorí odhalili ničivé následky „vakcíny“ mRNA.

To, čo obsahuje „dôverná“ správa spoločnosti Pfizer, je podrobný dôkaz o vplyve „vakcíny“ na úmrtnosť a chorobnosť. Tieto údaje, ktoré vychádzajú z „Horse’s Mouth“ môžu byť teraz použité na konfrontáciu a tiež formulovanie právnych postupov proti Big Pharma, vládam, WHO a médiám.

Na súde sú  dôkazy obsiahnuté v tejto dôvernej správe Big Pharma ( spolu s údajmi o úmrtiach a nežiaducich udalostiach zostavenými vnútroštátnymi orgánmi v EÚ, Spojenom kráľovstve a USA nevyvrátiteľné : pretože ide o ich údaje a ich odhady a nie náš. (Analýza dôvernej správy spoločnosti Pfizer)

Je to priznanie zo strany vlád aj Big Pharma, že vakcína proti COVID-19 je zločinecký podnik: Pfizer od začiatku vedel, že ide o vražednú vakcínu. Vlády sa nepokúsili vyzvať na stiahnutie zabijackej vakcíny.

Ako je uvedené v kapitole VII, spoločnosť Pfizer má záznam v registri trestov (2009) na ministerstve spravodlivosti USA pre obvinenia z „podvodného marketingu“.

V rámci dohody DoJ z roku 2009 bola spoločnosť Pfizer podmienečne prepustená:

„Spoločnosť Pfizer tiež súhlasila s uzavretím rozsiahlej dohody o integrite spoločnosti… [ktorá] stanovuje postupy a kontroly, ktoré sa majú zaviesť s cieľom vyhnúť sa konaniu podobnému tomu, ktoré viedlo k tejto záležitosti, a okamžite ho odhaliť.

Ale už sa nezaoberáme „podvodným marketingom“: „Zabíjanie je dobré pre biznis“: Vakcína je celosvetová operácia v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Je to zabitie.

Akonáhle bude „vakcína“ zastavená, kriminalita Big Pharma bude plne odhalená a pochopená. Legitímnosť oficiálneho rozprávania o COVID založenom na klamstvách a falošnej vede bude následne nevyhnutne narušená. Toto je prvý krok k prelomeniu „oficiálneho“ príbehu o COVID.

Pravda je dôležitou mierovou zbraňou. Bez propagandy a mediálnych dezinformácií nemajú architekti tohto projektu nohy, na ktorých by stáli.

Prelomme „oficiálny“ konsenzus COVID-19 a propagandistický aparát, ktorý poskytuje „legitímnosť“ kriminálnej agende.

Keď sa zrúti, otvorí cestu k zvráteniu širšieho procesu ekonomického, sociálneho a politického chaosu, ktorý vznikol v priebehu posledných dvoch rokov.

Geopolitická dimenzia

Odvíja sa nová a deštruktívna fáza amerického imperializmu. Je to totalitný projekt ekonomického a sociálneho inžinierstva.

Bidenova administratíva schválila Agendu COVID, ktorá sa využíva na destabilizáciu a oslabenie národných ekonomík vrátane ekonomík „nepriateľských národov“.

Nemôžeme oddeliť naše chápanie krízy COVID od chápania zahraničnej politiky USA a hegemónneho programu Ameriky: napr. konfrontácia USA a NATO s Ruskom vo východnej Európe, militarizácia Juhočínskeho mora namierená proti Číne, Iránu a geopolitika Blízkeho východu , prebiehajúce sankčné režimy voči Venezuele a Kube atď. (pozri kapitolu XIII)

Integrácia všetkých sektorov spoločnosti

Treba poznamenať, že organizovaná opozícia v mnohých západných krajinách je slabá. Prečo?  Pretože

„progresívne sily“ vrátane ľavicových intelektuálov, vodcov mimovládnych organizácií, odborových a odborových vodcov v západnej Európe a Severnej Amerike od začiatku podporovali oficiálny príbeh COVID. Mnohé z týchto progresívnych hnutí sú podporované firemnými nadáciami.

Tie isté miliardárske nadácie, ktoré sú nevyslovenými architektmi „Veľkého resetu“ a „Globálneho vládnutia“ , sa tiež podieľajú na (štedro) financovaní rôznych sociálnych hnutí. “Ovládajú opozíciu.”

Znamená to, že základní aktivisti sú často zavádzaní a zradení svojimi vodcami, ktorí sú bežne kooptovaní ich miliardárskymi sponzormi.

Je nevyhnutné, aby títo bežní aktivisti boli začlenení do hlavnej opory hnutia proti konsenzu COVID-19.

Cesta vpred

Vyžaduje sa rozvoj širokej základnej siete, ktorá bude konfrontovaná s architektmi tejto krízy, ako aj so všetkými úrovňami vlády (tj národnej, štátov, provincií, obcí atď.), ktoré sa podieľajú na zavádzaní vakcíny, ako aj na vykonávaní zablokovanie a ukončenie hospodárskej činnosti.

Táto sieť by bola vytvorená (národne aj medzinárodne) na všetkých úrovniach spoločnosti, v mestách a dedinách, na pracoviskách, vo farnostiach. Odborové zväzy, organizácie farmárov, profesijné združenia, podnikateľské združenia, študentské zväzy, združenia veteránov. Cirkevné skupiny by boli povolané integrovať toto hnutie.

„Šírenie informácií“ prostredníctvom sociálnych médií a nezávislých online médií sa uskutoční s ohľadom na to, že Google a Facebook sú nástrojmi cenzúry.

Právne postupy a protesty sa rozvíjajú vo všetkých hlavných regiónoch sveta. Ako súčasť celosvetovej siete iniciatív je dôležité vytvoriť mechanizmy komunikácie, dialógu a výmeny v rámci krajín a medzi nimi.

Vytvorenie takéhoto hnutia, ktoré silne spochybňuje legitimitu finančných elít, Big Pharma a spol., ako aj štruktúry politickej moci na národnej úrovni, nie je ľahká úloha.

Bude si to vyžadovať určitý stupeň solidarity, jednoty a odhodlania, ktorý nemá vo svetovej histórii obdobu.

Vyžaduje sa prelomenie politických a ideologických bariér v rámci spoločnosti (tj medzi politickými stranami) a jednohlasné konanie smerom k budovaniu celosvetového konsenzu proti tyranii. 

Michael Chossudovsky

O autorovi: Michael Chossudovsky je ocenený autor, profesor ekonómie (emeritný) na Ottawskej univerzite, zakladateľ a riaditeľ Centra pre výskum globalizácie (CRG), Montreal, redaktor Global Research.

Podieľal sa na terénnom výskume v Latinskej Amerike, Ázii, na Strednom východe, v subsaharskej Afrike a v Tichomorí a vo veľkej miere písal o ekonomikách rozvojových krajín so zameraním na chudobu a sociálnu nerovnosť. Zaoberal sa aj výskumom v oblasti zdravotnej ekonomiky (Ekonomická komisia OSN pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC), UNFPA, CIDA, WHO, vláda Venezuely, John Hopkins International Journal of Health Services  ( 1979 , 1983 ).

Je autorom 13 kníh vrátane Globalizácia chudoby a Nový svetový poriadok (2003), Americká „vojna proti terorizmu“ (2005), Globalizácia vojny, dlhá vojna Ameriky proti ľudskosti (2015).

Je prispievateľom do Encyclopaedia Britannica. Jeho spisy vyšli vo viac ako dvadsiatich jazykoch. V roku 2014 mu bola udelená Zlatá medaila za zásluhy Republiky Srbsko za spisy o útočnej vojne NATO proti Juhoslávii.

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/svet/bastila-2022-budovanie-celosvetoveho-hnutia-proti-koronskej-tyranii/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.