Úklady a zrady vládnych elít na výročí zvrchovanosti Slovenskej republiky

Ilustračné foto: Pavlisko/SKsprávy To sa nedá vymyslieť inde vo svete ako len na Slovensku. Vyhlásenie deklarácie…