Optogenetika: Plánovaná cesta k úplnej kontrole našich mozgov? Manipulácia so spomienkami, emóciami a myšlienkami

Ilustračné foto: SKsprávy/pixabay Jednou z najviac sa rozvíjajúcich metód prepojenia nášho mozgu s počítačmi je optogenetika. Na…