Made in “ukradnuté voľby”? – Voliť poštou zo zahraničia by sa mohlo dať aj v prezidentských voľbách

Ilustračné foto: návratné obálky pre hlasovanie poštou zo zahraničia a hlasovacie lístky. Zdroj:TASR/Vladimír Benko cez teraz.sk

Rezort chce tiež zákon upraviť tak, aby mohlo byť druhé kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu.

Voliť poštou zo zahraničia by mohli Slováci už aj prezidenta SR. Predpokladá to návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR na medzirezortné pripomienkovanie.

Rezort chce tiež zákon upraviť tak, aby mohlo byť druhé kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu.

Predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona je rozšírenie voľby poštou zo zahraničia pre voľby prezidenta SR s vytvorením možnosti hlasovať aj v druhom kole volieb, ak ani jeden z kandidátov v prvom kole volieb nezískal potrebný počet hlasov,” uviedol rezort v dôvodovej správe návrhu.

Vytvorí sa informačný systém pre voľbu poštou

V ňom by sa volič zapísal do osobitného zoznamu voličov a videl by pohyb poštovej zásielky a hlasovacieho lístka.

Zavádza sa nová služba – získanie hlasovacieho lístka z webovej stránky ministerstva vnútra

uviedol rezort v dôvodovej správe návrhu. Žiadatelia by tak už nemuseli komunikovať s obcou ich trvalého pobytu, ale všetky žiadosti by sa adresovali na ministerstvo vnútra.

Žiadosť o voľbu poštou by bolo možné podať elektronicky cez informačný systém alebo v listinnej podobe.

Návrh hovorí o tom, že na hlasovanie poštou by už nemuselo byť potrebné zasielať voličom hlasovacie lístky do zahraničia. Voliči by si ich vytlačili z webu ministerstva vnútra.

Spojením európskych volieb a druhým kolom voľby prezidenta chcú dosiahnuť vyšší záujem ľudí o eurovoľby a posilniť legitimitu volených poslancov. Predpokladom na spojenie volieb, ako aj zavedenie voľby poštou vo voľbách prezidenta, je novelizácia Ústavy SR. Voľby prezidenta by sa podľa návrhu vyhlasovali najneskôr 110 dní pred ich konaním. V súčasnosti je to 55 dní vopred.

Osobitný volebný okrsok

Pre voľbu poštu by sa zriadil osobitný okrsok, pre ktorý by sa tvorili okrskové volebné komisie. “Okrem toho, že minimálny počet členov tejto volebnej komisie sa navrhuje ustanoviť na deväť, počet okrskov, pre ktoré sa budú utvárať okrskové volebné komisie, bude známy až po uplynutí lehoty pre podanie žiadosti o voľbu poštou,” vysvetlilo MV.

Počet okrskov bude závisieť od počtu občanov, ktorí by prejavili záujem o hlasovanie poštou zo zahraničia.

Pokiaľ by si volič zásielku s hlasovacími materiálmi v zahraničí neprevzal a obálka sa vráti ministerstvu ako nedoručená, volič by mohol najneskôr desať dní predo dňom konania volieb požiadať o opätovné zaslanie hlasovacích materiálov.

Lehota je dôležitá preto, aby sa zabezpečila návratnosť hlasovacích lístkov s prihliadnutím na doručovacie lehoty pošty,” uviedol rezort.

Volič by mohol zároveň voľbu poštou zrušiť, ak by chcel napríklad požiadať o hlasovací preukaz a hlasovať na území SR. “Zrušiť voľbu poštou možno však iba v prípade, že obálka s volebnými materiálmi sa vrátila ministerstvu vnútra ako nedoručená. V opačnom prípade by nebolo možné zamedziť dvojitému hlasovaniu,” priblížilo MV v návrhu.

Rezort vnútra navrhuje účinnosť novely od 1. marca 2023.

Redakčný názor

Ustanovenia majú zjavne niekoľko rizikových dier, najmä z pohľadu transparentnosti a dohľadu, aby nedošlo k zneužitiu ako to bolo v prípade amerických prezidentských volieb. Najväčším rizikom je centralizácia hlasovacích lístkov len na ministerstve vnútra, ovládanom nominantom OĽaNO. Môžu hroziť aj Slovensku “ukradnuté voľby?” V hre je predsa tak veľa.

-red3-

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/made-in-ukradnute-volby-volit-postou-zo-zahranicia-by-sa-mohlo-dat-aj-v-prezidentskych-volbach/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.