V Bratislave bude dnes horúco: 40 stupňov a dúhový PRIDE pochod vs. Pochod za rodinu

Ilustračné foto. Kombosnímka: SKsprávy

Aj keď organizátori Pochodu za rodinu nedávajú dve protichodné podujatia do súvisu, ich konanie v jeden  a ten istý deň v Bratislave nepochybne ukáže rozdielne hodnoty, spoločenské a politické priority.

Minimálne ide o názorový stret konzervatívnej a ultra liberálnej časti spoločnosti, organizujúcej a podporujúce dúhový Pride pochod s otázkou, kde sú hranice ľudských práv?

Ak totiž tzv.liberálna demokracia pripúšťa a aj tvrdo realizuje obmedzenie základného ľudského práva občanov v tradičnej demokracii „vôle väčšiny ľudu“ na slobodu prejavu a slobodu slova, potom je tu hypoteticky legitímna otázka, kde sú hranice slobody a ľudských práv neheterosexuálnych osôb?

Či teda sú ako jediné bezbrehé, smerujúce až k adopcii detí a statusu „maželstva“, ktoré neplní základný spoločenský predpoklad – založenie rodiny, ale má ajntoto právo svoje prirodzené limity.

Zatiaľ čo konzervatívna podpora tradičnej rodiny je aj podľa organizátora Antona Chromíkaukazovať krásu rodiny, ktorú zažívame a máme,”  na Hviezdoslavovom námestí sa bude ukazovať niečo iné a najmä protestovať za stále viac a viac práv pre LGBTI komunitu.

Chromík v súvislosti v Dúhovým Pridom doplnil, že nie je ich „cieľom sa približovať k iným ľudom, ktorí presadzujú svoje požiadavky.”

Obe podujatia – jedno konzervatívne a druhé ultraliberálne – budú vzdušnou čiarou od seba len niekoľko domov.

Dúhový Pride štandardne podporili liberalizmus vyznávajúce osobnosti verejného života, vrátane veľvyslancov, akreditovaných na Slovensku, dokumentom, v ktorom potvrdili záväzok chrániť a brániť ľudské práva všetkých.

Podpísalo ho 35 zastupiteľských úradov akreditovaných pre SR. K iniciatíve sa pripojil aj primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo.

Pri oslavách Dúhových festivalov Pride… si ctíme vytrvalosť LGBTQI+ ľudí v ich boji za autentický a slobodný život na Slovensku a vo svete,” uviedli diplomati.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka reagoval na sociálnej sieti k množiacim sa dopytom k podpore Festivalu Dúhový Pride stručným stanoviskom: „Rešpektujúc všeobecný ústavný princíp rovnosti ľudí v dôstojnosti a právach, ale aj princíp nestrannosti generálneho prokurátora, svojou účasťou, ani prejavom dúhový Pride 2022 nepodporím“.

Pripomíname, že podľa ústavného článku I. je “Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo”, teda nie ani na gender ideológiu, liberalizmus či neomarxizmus, ktoré majú medzi svojimi iddeologickými dogmami aj presadzovanie tejto agendy.

„Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú. Rodina si zaslúži výnimočné postavenie“, uvádza zas webová stránka Hrdí na rodinu, organizátora konzervatívneho podujatia.

“Zhromaždíme sa v sobotu o 15.00 h popoludní v Bratislave na Rudnayovom námestí a priľahlých uliciach. Našu radosť z rodiny a našich detí vyjadríme pochodom cez centrum starého mesta krátkym okruhom,” uviedla Tarčáková, hovorkyňa občianskej iniciatívy Hrdí na rodinu.

-red3-

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/v-bratislave-bude-dnes-horuco-40-stupnov-a-duhovy-pride-pochod-vs-pochod-za-rodinu/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.