Vybrané regulácie v podnikateľskom prostredí sa budú vyhodnocovať ex post, podľa toho sa zachovajú alebo zrušia

8.6.2022 (Webnoviny.sk) – Štát zavádza ex post hodnotenie vybraných regulácií v podnikateľskom prostredí. Vláda totiž v stredu schválila návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Rezort zmeny predložil v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti SR, v rámci ktoré sa Slovensko zaviazalo zaviesť pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií.

Pribúda množstvo právnych predpisov

Ako v dokumente konštatuje ministerstvo, na európskej i národnej úrovni každoročne pribúda veľké množstvo právnych predpisov, pri ktorých sú však v čase prijatia k dispozícii len obmedzené informácie o ich reálnom pôsobení.

Preto by mali byť po určitom čase podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu. „Jeho cieľom je posúdiť, či regulácie po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému. Hodnotiť by sa mal aj ich reálny vplyv a tiež skutočnosť, či sa nevyskytli iné, ďalšie vplyvy, ktoré predkladateľ nepredvídal,” konštatuje rezort.

Následne je potom možné jednotlivé regulácie zachovať, prípadne zmeniť alebo zrušiť.

Materiál zavádza dva druhy ex post hodnotenia, a to hĺbkové a systematické. Hĺbkové bude vykonávať ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s príslušným orgánom verejnej moci, v ktorého pôsobnosti je hodnotená právna úprava.

Nehodnotia sa všetky regulácie

Rezort nepristúpil k nastaveniu ex post hodnotenia tak, aby sa vykonávalo v prípade všetkých zavádzaných regulácií, ktoré pôsobia v podnikateľskom prostredí, preto v prípade systematického ex post hodnotenia navrhlo vybrané kritériá, dôležité z hľadiska zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré vo forme podmienok určujú regulácie podliehajúce tomuto hodnoteniu.

Materiál tiež čiastočne zohľadňuje aj plnenie ďalšieho záväzku vyplývajúceho z plánu obnovy, ktorým je zavedenie princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom v Legislatívnych pravidlách vlády SR s účinnosťou od konca tohto roka a zavedenie ex post hodnotenia nelegislatívnych materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie s účinnosťou od 31. marca 2023.

Viac k témam: Plán obnovy, Podnikatelia, Podnikateľské prostredie, Regulácia
Zdroj: Webnoviny.sk – Vybrané regulácie v podnikateľskom prostredí sa budú vyhodnocovať ex post, podľa toho sa zachovajú alebo zrušia © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *